JOUR/FAMILJEHEM

Funderar du på att hjälpa ett barn som behöver bo i en annan familj ett tag?

Vad är ett familjehem?

Det finns många barn och ungdomar, som av olika orsaker, behöver bo i en annan familj än sin egen under kortare eller längre period av sitt liv. De familjer som öppnar sitt hem för någon annan kallas familjehem.
Om man vill vara familjehem är det viktigt att hela familjen ställer sig positiva till det. Annars ökar risken för att det inte blir en bra upplevelse, vare sig för det placerade barnet eller familjen. En viktig förutsättning är att familjen tycker om att tillbringa mycket tid i hemmet samt lever under trygga och stabila omständigheter. De placerade barnen är i stort behov av trygghet och förutsägbarhet. Det måste finnas gott om tid i familjen för att kunna ta in ytterligare en person som behöver daglig omsorg, stöd med läxor, fritidsaktiviteter och tid för samtal. Det krävs även tid till möten med socialtjänst, skola och våra familjehemskonsulenter

Familjer som blir familjehem får ekonomisk ersättning för sin arbetsinsats samt för de extra kostnader som uppstår. Ingen blir rik på att vara familjehem, men det kan ses som ett komplement till familjens övriga inkomst.
Unga Hus följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer avseende ersättningen.

Hur blir man familjehem?

Det är ett stort och viktigt beslut att ta emot någon annans barn eller ungdom i sitt hem. Att vara familjehem är roligt och utvecklande men periodvis kan det också vara kämpigt. Barnet eller ungdomen som flyttar in ska så långt det är möjligt bli en naturlig del av familjen. Skillnader finns givetvis eftersom det alltid kommer att finnas en biologisk familj som är viktigt och som också behöver vara en del av barnets liv.
Alla familjer, oavsett tidigare erfarenhet, som blir familjehem för Unga Hus ska genomgå vår utbildning och bedömningsutredning. Först görs ett hembesök för att familjen ska ges möjlighet att ställa frågor och Unga Hus gör en första bedömning av lämpligheten. Om ett samarbete inleds, påbörjas utbildningen av familjen. Utbildningen består sedan av flera delar och berör allt från gällande lagstiftning, praktiska bekymmer till vilka känslomässiga svårigheter familjen behöver vara förberedd på. Utbildningen avslutas med en djupgående intervju av de vuxna var för sig.

När ett barn flyttar in

Vi har lång erfarenhet av att matcha rätt barn till rätt familj. Alla familjer är olika liksom de barn som placeras har olika bakgrund och förutsättningar. Därför är det viktigt för oss att lära känna våra familjehem väl för att kunna göra en så bra matchning som möjligt när ett barn väl ska placeras.
Första tiden efter att ett barn flyttar in är ofta omvälvande för samtliga. Barnet eller ungdomen ska finna sig tillrätta i sin nya vardag och alla ska lära känna och anpassa sig till varandra. Det är viktigt att ha tålamod och förstå den stora omställning barnet är utsatt för. Familjen är givetvis en viktig del i detta eftersom kunskapen om barnet efter en tid är störst hos familjen. För att barnet ska få bästa möjliga stöd är det viktigt med gemensamma möten så att samtliga inblandade runt barnet drar åt samma håll. Ibland händer saker i barnens liv som är svåra för familjen att hantera. Därför är det viktigt att familjen får regelbunden vägledning i vardagen. Unga Hus ansvarar för att familjehemmen får det stöd de behöver under tiden ett barn är placerat. Utöver vardaglig vägledning av Unga Hus erbjuds familjerna extern handledning vid behov. Behovet av stöd ser olika ut för alla och därför utformas stödet individuellt för varje familj.

Vi söker familje- och jourhem där barnet eller ungdomen i lugn och ro kan bygga upp sina relationer till en trygg vuxenvärld. Vill ni bli familje- eller jourhem?

Bli jour/familjehem