Vi sätter barnens bästa först.

Vi sätter barnens bästa först.

Våra tjänster är uppbyggda så att de sätter barnen först och avlastar Socialtjänsten genom att hålla en hög kvalitet i kommunikation, tillgänglighet och utförande.

Förstärkt stödboende

Unga Hus föddes ur en vilja att erbjuda ett tryggt boende för ungdomar med ett professionellt engagerat stöd. Vårt långsiktiga mål är alltid.,,.

Läs mer…

Skyddad boende

Unga Hus erbjuder skyddat boende för personer som inte kan vara kvar i sitt eget hem på grund av att man blivit utsatt för eller riskerar att bli utsatt för hot och,,.

Läs mer…

Boende med stöd

Unga Hus erbjuder boende med stöd i lägenheter i olika storlekar. De flesta lägenheter är i vanliga bostadsområden. Trygghet, motivation och,,,

Läs mer…

Bli jour/familjehem

Det är ett stort och viktigt beslut att ta emot någon annans barn eller ungdom i sitt hem. Att vara familjehem är roligt och utvecklande men periodvis kan det också vara kämpigt. Barnet eller ungdomen som flyttar in ska så långt det är möjligt bli en naturlig del av familjen. Skillnader finns givetvis eftersom det alltid kommer att finnas en biologisk familj som är viktigt och som också behöver vara en del av barnets liv.

Vi söker familje- och jourhem där barnet eller ungdomen i lugn och ro kan bygga upp sina relationer till en trygg vuxenvärld. Vill ni bli familje- eller jourhem?


Läs mer…

Fråga kring placering, var god och kontakta vår placeringsansvarig.

E-post: info@ungahus.se

Olivgatan 12,  254 74 Ödåkra